KTK Kauhava

› Ota yhteyttä

Hiekan ja soran käyttökohteet:

 

SALAOJASORA 0-20 mm (0-8 mm)

- Salaojaputken alle ja päälle (20-30 cm), rakennuksille ja peltosalaojitukseen - Rakennusten kivijalan ulkopuolinen reunustäyttö

 

ERISTYSHIETA
- Rakennusten alle

 

SUODATINHIETA (Lähes kivetöntä hietaa)
- Vesijohto- ja viemäriputkien alle ja päälle

- Teiden pohjaan alimmaksi kerrokseksi

- Uimarantahiekaksi, ”kakkosvaihtoehto” beachvolleykenttähiekaksi

 

FILLERI 
-
huonon laadun vuoksi, vain erikoistäytöt (hienoa, pölymäistä, kerää

itseensä runsaasti kosteutta).

- soveltuu maanparannukseen, ruokamullan sekaan

 

TÄYTESORA (esim. 0-300 mm kivikoko vaihtelee)

- Rakennusten ja teiden alle

- Suuret täytöt (ei kanna niin hyvin kuin murskeet)

 

MUURAUSHIETA  (0-4 mm kivetöntä)

- Muuraukseen (tiilet ja harkot)

 - Rappaukseen

- Lasikuitusäiliöiden ympärille

- Käytävälaattojen alle tasaushiekaksi

- Lasten leikkilaatikkoon, leikkialueille

- Nurmikolle ”maanparannukseen”

 

BETONISORA 0-8 mm

 -Pintavalut, pienet ”ohuet” valut. (pesuhuoneen- ja saunanlattiat,

 käytävälaatat)

- joskus myös pihojen ja teiden pintaan

 

BETONISORA  0-18mm
- anturan valu, kivijalan valu, autotallin- ja varaston lattiat, kone-

suojien lattiat

- joskus myös pihojen ja teiden pintaan

 

Kaikki em. lajikkeet ovat hiekanvärisiä, eli ruskehtavia.

 

Murskeiden ja sepelien käyttökohteet:

  KIVITUHKA 0-4 mm

- Käytävälaattojen alle tasauskerros (viimeinen kerros)

 

- Urheilualueet (juoksuradat, kentät jne.)

 

KALLIOMURSKE 0-8 mm 
- Pihojen ja käytävien pintamurske (ohjepaksuus 3 – 10 cm)

 

KALLIOMURSKE 0-12 mm
- Pihojen, käytävien ja talolle menevien teiden pintamurske

 

(ohjepaksuus 3 –10 cm)

 

KALLIOMURSKE 0-16 mm
- Parkkipaikkojen pintamurske, sorateiden kunnossapitomurske, asfaltin alle tasausmurskeeksi joskus: pihoihin, viemäri- ja vesijohtoputken alle kantavaksi

 

KALLIOMURSKE 0-20 mm 
- Samat käyttökohteet, kuin 0-16 millisellä

 - joskus: anturan alle tasausmurskeeksi, rakennusten alle

 

KALLIOMURSKE 0-35 mm - Ns. kantavamurske.

 - Kadun ja teiden rakentamisessa päällimmäinen kerros, ennenpintamursketta, asfalttia tai käytävälaatan alle tulevaa tasauskerrosta.

 - Rakennusten ja anturan alla kantavamurske

 - Työmaateiden pintamurske

  

KALLIOMURSKE 0-65 mm - Ns. jakavamurske.

 - Kadun ja teiden rakentamisessa keskimmäinen kerros, hiekan ja 0-35 mm välissä.

 - Työmaatiet (kantaa hyvin kuorma-autoa)

 - Rakennusten ja anturan alle tuleva murske

  

KALLIOMURSKE 0-100 mm – Ns. jakavamurske.

 - Samat käyttökohteet, kuin 0-65 mm.

 

SEPELI 3-7 mm
-
Hiekoitussepeli

 - Pihojen pintasepeli (kerrospaksuus 3-5 cm), ei hienonhiekan

 päälle. Pohjan tulee olla kova ja kantava.

  

SEPELI 8-16 mm
-
Pihojen pintasepeli. Samat ohjeet kuin 3-7 mm.

 - Salaojasepeli (ei peltosalaojitukseen)

 - Kabillaarikatkoon (katkaisee kosteuden nousun). Rakennusten alle 20-40 cm kerros.

  

SEPELI 16-32 mm
-
Kabillaarikatkoon. Samat ohjeet, kuin 8-16.

  

SEPELI 32-64 mm
-
Raidesepeli (ratakiskojen alle)

 

Huom! Sepelit eivät kanna hyvin, koska niistä puuttuu sideaine (nolla-aine),niitä on huono tiivistää. Ei sovellu esim. asfaltin alle.

 

Murskeita ja sepeliä voidaan valmistaa sekä sorasta (ruskeita), että kalliosta (tumma, harmaa, punertava,tms.)

palvelut